Biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju motoryzacji w naszym kraju oraz mając na uwadze konieczność dostosowania rozwiązań infrastruktury drogowej do rosnących potrzeb Użytkowników
i Zarządców Dróg mam zaszczyt zaproponować Państwu ofertę współpracy obejmującą:

 

  • analizę stanu istniejącego i pomoc w doborze efektywnych rozwiązań projektowych      i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • kompleksowe opracowywanie projektów budowy/przebudowy lub remontu dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, zjazdów, zatok autobusowych, placów manewrowych wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, sprawdzanie wykonanych opracowań pod kątem prawidłowości przyjętych rozwiązań, technologii oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • opracowywanie projektów czasowej /na czas wykonywania robót/ i stałej organizacji ruchu,
  • opracowywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • prowadzenie nadzorów inwestorskich oraz autorskich nad robotami w branży drogowej,
  • doradztwo na etapie przygotowania oraz realizacji inwestycji /pomoc w opracowywaniu założeń do projektowania, przyjęciu efektywnej technologii, odbiory robót, wsparcie w rozstrzyganiu roszczeń/     

 

    Współpracujemy z doświadczonymi geodetami, projektantami oraz inspektorami nadzoru wszystkich branż, technologami, architektami krajobrazu. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia    do wykonywania zawodu wymagane zgodnie z polskim prawem.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie projektowania i nadzoru nad robotami w branży drogowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędów Miast oraz Gmin.

Zapraszamy do współpracy.

                                                                                                                                   

                                                                                        Z  wyrazami szacunku:                    

                                                                                                            Hubert Popek

 


Dane adresowe:

HP-PRO Hubert Popek

ul. Jana Pawła II 31 m.51 ;

05-500 Piaseczno

tel. kom. (+48) 604 065 172 ;

e-mail: hppro@hppro.com.pl

           hpopek@op.pl          

NIP: 538-157-37-63